~ Novosti ~ O nama ~ Događanja ~ Kontakt ~ Download ~
~ Zaštita na Radu ~ Zaštita od Požara ~ Akustička mjerenja ~ Emisija stakleničkih plinova ~ Ekologija ~ Edukacija Radnika ~ Ex zaštita ~
           
O nama          
  ZaštitaInspekt d.o.o. tvrtka je koja se bavi poslovima zaštite na radu, zaštite od požara te zaštitom čovjekovog okoliša. Tvrtka trenutno zapošljava 20 radnika čije je trajno usavršavanje i obrazovanje prioritet tvrtke. Stručnim i kvalitetnim kadrom ZaštitaInspekt d.o.o. želi pružiti svojim sadašnjim i budućim komitentima sigurnost te povjerenje i dugogodišnju suradnju.

ZaštitaInspekt d.o.o. prati razvoj mjerne opreme te konstantno ulaže u novu suvremenu opreme kako na podruju zaštite na radu, zaštite od požara tako i na području zaštite čovjekovog okoliša.

 
   
 
 
         
ZaštitaInspekt d.o.o. posjeduje sljedeća ovlaštenja:    
         
  (1) Rješenje broj: UP/I-116-01/03-04/03 Urbroj: 526-08-05-6 izdano od strane Ministarstva       gospodarstva, rada i poduzetništva za obavljanje poslova zaštite na radu (21.11.2005.).  
           
(2) Rješenje broj: 511-01-90-UP/I-10/6-01.1/3 izdano od strane Ministarstva unutarnjih poslova za      obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti stabilnih instalacija namijenjenih za gašenje i dojavu      požara (22.02.2001.).  
         
         
     
     
       
       
     
     
     
     
     
       
       
     
  (1) (2)    
         
(3) Rješenje broj: 511-01-90-UP/I-10/8-01.1/3 izdano od strane Ministarstva unutarnjih poslova za      obavljanje poslova ispravnosti sustava za detekciju zapaljivih plinova i para (23.02.2001.).  
         
  (4) Rješenje broj: 531-08/3-1-ZV-06-2 izdano od strane Ministarstva zaštite okoliša i prostornog      uređenja za obavljanje poslova izrade stručnih podloga i elaborata zaštite okoliša (03.10.2005.).  
           
         
     
     
     
     
       
       
     
     
     
     
     
       
    (3) (4)    
         
(5) Rješenje broj: 531-08-2-1-AM-06-04 izdano od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog      uređenja i graditeljstva za obavljanje stručnih poslova praćenja emisija u zrak (21.11.2006.).  
         
(6) Rješenje broj: 511-01-91-UP/I-5531-2-2000.L izdano od strane Ministarstva unutarnjih poslova      za obavljanje poslova osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od      požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.  
         
           
       
     
     
     
     
     
       
       
     
     
     
     
  (5) (6)    
           
  (7) Rješenje broj: 534-03-01-01/1-04/07 izdano od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za      obavljanje mjerenja i predviđanja buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (10.02.2004.).  
         
(8) Uvjerenje broj: A-IV-04-021 izdano od strane Hrvatske stručne udruge za plin u svezi ispitivanja      plinskih instalacija (20.04.2004).  
         
         
     
       
       
     
     
     
     
     
       
       
     
     
  (7) (8)    
         
(9) Uvjerenje Ex agencije broj 31 (504) od 21.12.2005. za obavljanje ispitivanja izvedenih električnih      instalacija i proizvoda.  
           
  (10) "ITC CERTIFICATE - Level I Thermographer; SWEDEN" - Certifikat ovlaštenog internacionalnog         termografa  
         
         
     
     
     
       
       
     
     
     
     
     
       
       
    (9) (10)    
           
@ Copyright ZaštitaInspekt d.o.o. made by BFox