? ZastitaInspekt d.o.o.
 
~ Novosti ~ O nama ~ Događanja ~ Kontakt ~ Download ~
~ Zaštita na Radu ~ Zaštita od Požara ~ Akustička mjerenja ~ Emisija stakleničkih plinova ~ Ekologija ~ Edukacija Radnika ~ Ex zaštita ~
           
Akustička mjerenja          
  BUKA - PODCIJENJENA OPASNOST

Za većinu nas dobar sluh se sam po sebi podrazumijeva. Do vremena kada buka počne utjecati na našu kvalitetu života, većina nas to primjećuje kasno. Samo svjesnim promišljanjem o mogućnostima i oštećenjima vlastitog slušanja dovodi nas do određenih saznanja. Posebno je važna zaštita sluha od negativnih utjecaja buke. Često ne zamjećujemo bučna okruženja u slobodno ili radno vrijeme, nasuprot izloženosti jakom svjetlu koje smeta našim očima. To je stoga što naše tijelo nema nikakve slične refleksne zaštite za naš sluh. Uši ostaju uvijek otvorene i bez zaštite izložene jakim i čestim zvukovima kao što je npr. promet. Već dugo buka slovi za prvog onečišćivača prirode s direktnim oštećenjima sluha dalekosežnih zdravstvenih posljedica kao što su bolesti srca i visokog krvnog tlaka.

Tvrtka ZaštitaInspekt d.o.o. ustrojila je Laboratorij za akustička mjerenja 2010 godine.
Svoje znanje i stručnost temelji na 10-godišenjem radu u području akustičkim mjerenja:

 
   
 
 
 
 
  - mjerenje buke ugostiteljskih objekata i zanatskih radnji
- mjerenje buke na granici katastarske čestice
- mjerenje razine inicijalne (nulte razine) buke nužne za izradu studija utjecaja na okoliš
- ispitivanje provedbe mjera zaštita od buke na otvorenom prostoru
- mjerenje radne buke
- ispitivanje zvučne izolacije
- mjerenje razlike A-vrednovanih razina
- ispitivanje zvučne snage
- izrada frekvencijske analize zvučnog spektra
 
   
     
   
   
   
   
         
Naš stručni tim Laboratorija, pruža Vam kvalitetnu uslugu uz pomoć vrhunska mjerna oprema proizvođača Norsonic.

Primijenjeni propisi:

- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13)
- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)
- Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN 114/02, 131/02,   126/03)
- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)
- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave(NN 145/04)
- Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera zaštite od buke(NN 91/07)
- Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite   od buke (NN 91/07)
- Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08)
- Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08)
 
 
 
 
         
         
Laboratorij je akreditiran prema sljedećim normama:    
         
    - HRN ISO 1996-1 / 2004
  Opis, mjerenje i utvrđivanje buke okoliša – 1. dio:
  Osnovne veličine i postupci utvrđivanja.

- HRN ISO 1996-2 / 2008
  Opis, mjerenje i utvrđivanje buke okoliša - 2. dio:
  Određivanje razina buke okoliša.

- HRN EN ISO 140-4 / 1999
  Mjerenje zvučne izolacije zgrada i građevinskih elemenata – 4. dio:
  Mjerenje u naravi uzdušne zvučne izolacije između prostorija.

- HRN EN ISO 140-7 / 1999
  Mjerenje zvučne izolacije zgrada i građevinskih elemenata – 7. dio:
  Mjerenje u naravi udarne zvučne izolacije međukatnih konstrukcija.

- HRN EN ISO 717-1 / 2013
  Određivanje jednobrojne vrijednosti zvučne izolacije zgrada i građevnih dijelova   zgrade - 1. dio: Zračna zvučna izolacija.


- HRN EN ISO 717-2 / 2013
  Određivanje jednobrojne vrijednosti zvučne izolacije zgrada i građevnih dijelova   zgrade - 2. dio: Udarna zvučna izolacija

- HRN EN ISO 9612:2010
  Određivanje izloženosti buci na radu - Inženjerska metoda


- HRN EN ISO 4869-2:2011
  Procjena efektivnih A-vrednovanih razina zvučnoga tlaka pri nošenju štitnika sluha
   
       
     
     
     
     
     
     
     
     
         
Akreditacija Laboratorija ...      
         
@ Copyright ZaštitaInspekt d.o.o. made by BFox