? ZastitaInspekt d.o.o.
 
~ Novosti ~ O nama ~ Događanja ~ Kontakt ~ Download ~
~ Zaštita na Radu ~ Zaštita od Požara ~ Akustička mjerenja ~ Emisija stakleničkih plinova ~ Ekologija ~ Edukacija Radnika ~ Ex zaštita ~
           
Emisija stakleničkih plinova          
           
  ZaštitaInspekt d.o.o. tvrtka je koja svoju budućnost gradi kako u skladu sa zakonskom regulativom Republike Hrvatske tako i u skladu s normama Europske unije.

Tvrtka ZaštitaInspekt d.o.o. od 2010 godine akreditirana je za mjerenje emisije onečiščujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (za ložišta snage do 3 MW) sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025.

Svojim stručnim timom Laboratorija i opremom renomiranog europskog proizvođača mjerne opreme MRU, tvrtka ZaštitaInspekt d.o.o. pruža vam kvalitetnu uslugu i predstavlja pouzdanog partnera za dugoročnu suradnju.
 
 
 
 
 
         
Primijenjeni propisi:

- Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11)
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13)
- Pravilnik o praćenju emisija onečiščujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 129/12)
- Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečiščujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (N.N. 117/12)
 
 
   
   
 
         
Laboratorij je akreditiran prema sljedećim normama:    
- HRN ISO 12039:2012 - Određivanje koncentracije ugljikovog-monoksida, ugljičnog dioksida, i kisika radnog svojstva i kalibracija automatskih mjernih sustava.    
- HRN ISO 10849:2008 - Određivanje masene koncentracije dušikovih oksida - značajke rada automatskih mjernih sustava    
- HRN DIN 51402-1:2010 - Određivanje dimnog broja    
  - Laboratorij zadovoljava zahtjeve norme HRS CEN/TS 15675:2008    
           
         
Akreditacija Laboratorija ...      
         
         
         
         
           
         
   
   
   
   
   
   
           
@ Copyright ZaštitaInspekt d.o.o. made by BFox