~ Novosti ~ O nama ~ Događanja ~ Kontakt ~ Download ~
~ Zaštita na Radu ~ Zaštita od Požara ~ Akustična mjerenja ~ Emisija stakleničkih plinova ~ Ekologija ~ Edukacija Radnika ~ Ex zaštita ~
           
           
  Sjedište tvrtke Osijek 31000, Reisnerova 95a  
  tel: 031/250-510
  fax: 031/250-515
  e-mail: info@zastitainspekt.hr
   
    Direktor:   mr.sc. Mirna Đurđević    
    tel:   031/250-511    
  fax:   031/250-515  
mob:   098/182-01-01
   
Direktor:   Damir Đurđević, mag.ing.el.
tel:   031/250-525
fax:   031/250-515
mob:   098/655-716
   
Prokurist:   Darko Weiss, dipl.ing.sig.
    tel:   031/250-511    
    fax:   031/250-515    
    mob:   098/226-410    
           
           
  Poslovnica - Požega Požega 34000, Makse Kuntarića 18  
  tel: 034/201-050
  fax: 034/201-050
  e-mail: zastitainspekt@po.t-com.hr
   
    Voditelj poslovnice:   Goran Kopilaš, ing.el.    
    mob:   098/746-750    
           
           
  Poslovnica - Nova Gradiška Nova Gradiška 35400  
  tel: 035/363-043
  fax: 035/363-043
  e-mail: zastitainspekt@sb.t-com.hr
   
    Voditelj poslovnice:   Antun Knežević,ing.el.    
    mob:   099/317-9902    
           
           
  Poslovnica - Virovitica Virovitica 33000, Osječka 45  
  tel: 033/787-502
  fax: 033/801-755
  e-mail: zastitainspekt@vt.t-com.hr
   
    Voditelj poslovnice:   Mladen Lesić,dipl.ing.str.    
    mob:   098/683-870    
           
           
  Poslovnica - Šibenik Ražine 22020, Grebaštička 5  
  tel: 022/310-783
  fax: 022/310-784
  e-mail: zastita@si.t-com.hr
   
    Voditelj poslovnice:   Branko Peran, dipl.ing.sig.    
    mob:   098/174-26-10    
           
           
  Poslovnica - Rijeka - Kastav Kastav 51215, Ćikovići NN 14  
  tel: 051/223-672
  fax: 051/225-334
  e-mail: milivoj.vuksic@ri.t-com.hr
   
    Voditelj poslovnice:   Milivoj Vukšić, dipl.ing.sig.    
    mob:   099/251-49-28    
           
           
  Poslovnica - Rijeka - Čavle Čavle 51219, Mavrinci 19/A  
  mob: 091/791-45-80
  mob: 098/967-82-66
  e-mail: darko.crnkovic@zastitainspekt.hr
   
    Voditelj poslovnice:   Darko Crnković, struč.spec.ing.sec., ing.el.    
           
           
@ Copyright ZaštitaInspekt d.o.o. made by BFox