~ Novosti ~ O nama ~ Događanja ~ Kontakt ~ Download ~
~ Zaštita na Radu ~ Zaštita od Požara ~ Akustična mjerenja ~ Emisija stakleničkih plinova ~ Ekologija ~ Edukacija Radnika ~ Ex zaštita ~
           
Zaštita na radu          
  ZaštitaInspekt d.o.o. tvrtka je koja svojom djelatnošću u potpunosti pokriva sva podruja zaštite na radu bitna za svakog ozbiljnog poslodavca koji želi djelovati u smjeru povećanja zaštite na radu te smanjenja nepotrebih ozljeda na radu.

Usluge koje pružamo po pitanje zaštite na radu su sljedeće:
 
   
 
 
         
- Izrada procjene opasnosti iz zaštite na radu    
  temeljem članka 18. Zakonu o zaštiti na radu (N.N., 59/96, 94/96, 114/03, 100/04 i 86/08), Pravilnika o izradi procjene opasnosti (N.N., 48/97), te izmjene i dopune Pravilnika o izradi procjene opasnosti (N.N., 114/02 i 126/03). Procjena se izrađuje po priznatim i najprikladnijim metodama koje se mogu primijeniti za Vaše Društvo (SME, WK ili AUVA), s obveznim sadržajem koji je propisan člankom 5. Pravilnika o izradi procjene opasnosti i sadrži:
1.  Opić podaci
2.  Podaci o postojećem stanju
3.  Analiza i procjena prikupljenih podataka
4.  Plan mjera za smanjivanje razine opasnosti
5.  Tekstualni i grafiki prilozi.
   
       
       
     
     
     
     
         
  - Izrada pravilnika iz zaštite na radu    
    temeljem članka 18. stav 2. Zakona o zaštite na radu (N.N., 59/96, 94/96, 114/03, 100/04 i 86/08)    
         
- Izrada Plana evakuacije i spašavanja    
  Plan se izrađuje u AutoCAD-u posebno za svaku cjelinu u vidu pisanog materijala u kome se nalazi i program održavanja vježbe, te crteži sa svim shematskim prikazima potrebnim za provođenje evakuacije, a postavljaju se u svaki objekt ovisno o veličini i namjeni. U sklopu ovog posla obavlja se i osposobljavanje voditelja ekipe, te članova za provedbu ovih mjera. Plan evakuacije i spašavanja sadrži:
-  tekstualni dio
-  prava i dužnosti radnika, te posebna ovlaštenja radnika na rukovodečim radnim mjestima
   zaduženih za evakuaciju i spašavanje
-  sadržaj i način izvođenja osposobljavanja radnika za provođenje evakuacije i spašavanja,
   te pružanje prve medicinske pomoći
-  ulazni i izlazni putovi, način održavanja, kontrola, mjesta određena za evakuaciju
-  vrijeme za izvršenje evakuacije
-  postupak osobe sa ovlaštenjima, rukovoditelja evakuacije, ekipe za provođenje evakuacije
   pomoćnika rukovoditelja evakuacije,
-  naćin alarmiranja radnika za slučaj opasnosti i nadležnih službi o opasnosti
-  oprema i sredstva u slučaju evakuacije i spašavanja
-  grafički prikaz svih puteva evakuacije za svaku lokaciju
-  specifikacija naljepnica i ploča upozorenja
   
     
     
       
       
     
     
     
     
     
       
           
- Periodični pregled i ispitivanje strojeva i/ili uređaja s povećanim opasnostima    
  temeljem članka 52. Zakona o zaštiti na radu (N.N., 59/96, 94/96, 114/03, 100/04 i 86/08), Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša, te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (N.N., 114/02, 131/02 i 126/03), te Listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (N.N., 47/02)    
     
     
         
  - Periodini pregled i ispitivanje strojeva i/ili uređaja    
    temeljem članka. 51. Zakona o zaštiti na radu (N.N., 59/96, 94/96, 114/03, 100/04 i 86/08)    
         
- Ispitivanje efikasnosti zaštite od previsokog napona dodira    
  (mjerenje impedancije petlje kvara ili napona isključivanja), temeljem članka 18 Zakona o zaštiti na požara (N.N., 58/93, i 33/05), Pravilnika o zaštiti na radu pri koritenju električne energije (N.N., 9/87), Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Sl. list 53/88 i N.N., 53/1), te na osnovi ostalih važečih normi    
     
     
           
  - Ispitivanje i pregled gromobranske instalacije    
  temeljem članka 2. Pravilnika o tehnikim normativima za gromobranske instalacije točka 7.2 (Sl. list 13/68 i N.N., 53/91). U sklopu pregleda izrađuje se knjiga revizije gromobranske instalacije ili revidira postojeća    
     
         
- Ispitivanje statičkog elektriciteta    
  temeljem članka 20 Zakona o zaštiti na požara (N.N., 58/93, te 33/05), Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (Sl. list 62/73 i N.N., 53/91), te na osnovi ostalih važeim normi    
       
           
- Ispitivanje funkcionalnosti sredstava za isključivanje električne struje    
  u slučaju požara sukladno članku 20. Zakona o zaštiti od požara (N.N., 58/93 i 33/05)    
         
- Ispitivanje i mjerenje štetnosti u radnom okolišu - fizikalne štetnosti    
  (buka, temperatura, brzina strujanja zraka, relativna vlažnost i osvijetljenost) temeljem članka 50. Zakona o zaštiti na radu (N.N., 59/96, 94/96, 114/03, 100/04 i 86/08), Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša, te strojeva i uređaja s povečanim opasnostima (N.N., 114/02, 131/02 i 126/03), te Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije (N.N., 42/05)    
       
       
         
- Ispitivanje i mjerenje štetnosti u radnom okolišu - kemijske štetnosti    
  temeljem članka 50. Zakona o zaštiti na radu (N.N., 59/96, 94/96, 114/03, 100/04 i 86/08), Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša, te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (N.N., 114/02, 131/02 i 126/03), te Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije (N.N., 42/05)    
     
     
         
- Osposobljavanje radnika za rad na siguran način    
  temeljem članka 27. Zakona o zaštiti na radu (N.N., 59/96, 94/96, 114/03, 100/04 i 86/08), te Pravilnika o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran način (N.N., 114/02 i 126/03)    
       
           
- Osposobljavanje poslodavca ili njegovih ovlaštenika za zaštitu na radu    
  temeljem članka 26. Zakona o zaštiti na radu (N.N., 59/96, 94/96, 114/03, 100/04 i 86/08) i Pravilnika o programu, sadržaju i načinu provjere znanja poslodavca ili njihovih ovlaštenika iz područja zaštite na radu (N.N., br. 69/05). Osposobljavanje obuhvaća informacije o propisima koji reguliraju djelovanje poslodavca i/ili ovlaštenika na područjima opasnosti i mjerama zaštite koje moraju provoditi, te o postupcima i metodama tih postupaka za zaštitu na radu (načini komuniciranja s radnicima, rukovoditeljima, stručnjacima za zaštitu te vanjskim institucijama)    
     
     
     
           
  - Osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći    
  temeljem članka 62. Zakona o zaštiti na radu (N.N., 59/96, 94/96, 114/03, 100/04 i 86/08), i prema Pravilnika o pružanju prve pomoći radnicima na radu (N.N., br. 59/83). Tečaj osposobljavanja provodimo putem seminara, a sastoji se od:
- teoretskog dijela
- praktičnog dijela
- testiranja znanja.
Osposobljavanje provodi dr. specijalista medicine rada prema programu.
   
     
     
     
     
           
  - Osposobljavanje radnika za provođenje mjera evakuacije    
  temeljem članka 60. Zakona o zaštiti na radu (N.N., 59/96, 94/96, 114/03, 100/04 i 86/08), Planu i programu za voditelje evakuacije, odnosno za članove ekipa.    
     
         
- Izrada uputa    
  o načinu korištenja strojeva i/ili uređaja s povećanim opasnostima, opasnih radnih tvari ili opasnih postupaka temeljem članka 31. i 32. Zakona o zaštiti na radu (N.N., 59/96, 94/96, 114/03, 100/04 i 86/08)    
       
           
@ Copyright ZaštitaInspekt d.o.o. made by BFox