Tvrtka ZaštitaInspekt d.o.o. nositelj je ovlaštenja za obavljanje poslova u području planiranja zaštite i spašavnja od 2008. godine.

Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite izrađujemo slijedeće planske dokumenate :

 • procjene rizika od velikih nesreća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • planove djelovanja civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • zajedničke plane djelovanja civilne zaštite dvije ili više jedinica lokalne samouprave koje su zajednički organizirale obavljanje poslova civilne zaštite iz svoga samoupravnog djelokruga
 • operativne planove civilne zaštite pravnih osoba o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite
 • procjene rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari
 • operativne planove pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari
 • plan vježbi civilne zaštite.

Od 2008. godine pa do danas tvrtka je izradila više od 100 dokumenata iz područja planiranja zaštite i spašavanja. Tvrtka je izrađivala Procjene i Planove iz područja zaštite i spašavanja kako za Županije, Općine, Gradove tako i za pravne subjekte. Višegodišnja suradnja sa Županijama, Općinama, Gradovima i pravnim osobama znak je kvalitete i povjerenja.

Obratite nam se s povjerenjem i postanite naš partner u planiranju zaštite i spašavanja !
 • Tel: 031 250 510
  Fax: 031 250 515

 • Reisnerova 95a
  31000 Osijek

© Copyright 2020. ZaštitaInspekt d.o.o. Osijek || Pravila i uvjeti || || Developed by Horizont Solutions