Tvrtka ZaštitaInspekt d.o.o. pruža sljedeće usluge pregleda, ispitivanja i mjerenja :

 • Ispitivanje i pregled električnih instalacija
 • Ispitivanje i pregled sustava zaštite od djelovanja munje na građevinama (gromobranska instalacije)
 • Ispitivanje i pregled instalacija u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (Ex zaštita)
 • Ispitivanje i mjerenje štetnosti u radnom okolišu - fizikalne i kemijske štetnosti
 • Ispitivanje i pregled radne opreme
 • Ispitivanje hidrantske mreže
 • Ispitivanje pjene
 • Ispitivanje stabilnog sustava za otkrivanje i dojavu požara (vatrodojava)
 • Ispitivanje stabilnog sustava za otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para (plinodetekcija)
 • Ispitivanje protupožarnih zaklopki i vrata
 • Ispitivanje sustava za odvod dima i topline nastalih požarom (ODT sustavi)
 • Ispitivanje stabilnog sustava za gašenje požara plinskim sredstvima (CO2)
 • Ispitivanje stabilnog sustava za gašenje požara vodom (Sprinkler sustav)
 • Ispitivanje funkcionalnosti plinskog elektromagnetnog ventila
 • ispitivanje nepropusnosti plinske instalacije spojene na zemni plin (kućne i industrijske instalacije)
 • ispitivanje nepropusnosti plinske instalacije spojene na UNP spremnik (kućne i industrijske instalacije)
 • ispitivanje nepropusnosti plinske instalacije namjenjenim za punjenje plina u vozila
 • Ispitivanje i pregled nepropusnosti plinske instalacije za tehnički pregled
 • Ispitivanje ventilacijskih sustava
 • Mjerenje buke i zvučne izolacije
 • Mjerenje emisije onečiščujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
 • Termovizijsko snimanje i analiza dobivenih rezultata
 • Tehnički pregled skloništa
 • Pregledi i ispitivanja za minimalno tehničke uvjete

ZaštitaInspekt d.o.o. posjeduje akreditirani ispitni laboratorij, akreditiran prema normi HRN EN ISO/IEC 17025, te u okviru svoje djelatnosti objedinjuje ispitivanja i mjerenja iz područja :


Za detaljan popis akreditiranih metoda pogledajte sljedeći dokument : 
POTVRDA O AKREDITACIJI.

Obratite nam se s povjerenjem !
 • Tel: 031 250 510
  Fax: 031 250 515

 • Reisnerova 95a
  31000 Osijek

© Copyright 2020. ZaštitaInspekt d.o.o. Osijek || Pravila i uvjeti || || Developed by Horizont Solutions