U području zaštite okoliša pružamo uslugu izrade :

 • elaborata zaštite okoliša
 • plana gospodarenja otpadom / Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja plana na okoliš
 • elaborata gospodarenja otpadom (za iskođenje dozvole za gospodarenje otpadom)
 • dokumentacije za iskođenje vodopravnih dozvola
 • operativnog plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda
 • plana rada i održavanja vodnih građevina za odvodnju i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i
 • pravilnika o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnoloških procesa i mulja iz procesa pročišćavanja otpadnih voda.

Obratite nam se s povjerenjem !

 • Tel: 031 250 510
  Fax: 031 250 515

 • Reisnerova 95a
  31000 Osijek

© Copyright 2020. ZaštitaInspekt d.o.o. Osijek || Pravila i uvjeti || || Developed by Horizont Solutions