Ovlašteni smo od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (MGIPU) za energetske preglede
 jednostavnih i složenih vrsta građevina i energetsko certificiranje (br.ovlaštenja : P-100/2011)


Energetsko certificiranje zgrade je skup radnji i postupaka koji se provode u svrhu izdavanja energetskog certifikata.

Energetski certifikat je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade. Sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja je izdala energetski certifikat, podatke o termotehničkim sustavima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji za referentne i stvarne klimatske podatke, objašnjenja tehničkih pojmova te popis primijenjenih propisa i normi.

Primjenjeni propisi :

 • Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13)
 • Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi („Narodne novine“ broj 73/15, 133/15)
 • Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju („Narodne novine“ broj 48/14., 150/14., 133/15., 22/16., 49/16, 87/16)
 • Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi („Narodne novine“ broj 73/15).

Svrha energetskog certificiranja je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima zgrada o energetskom svojstvu zgrade ili njezine samostalne uporabne cjeline i usporedba zgrada u odnosu na njihova energetska svojstva.

Na koje se zgrade odnosi obaveza energetskog certificiranja?

 • Energetski certifikat mora imati zgrada javne namjene ili dio zgrade mješovite namjene koji se kao samostalna uporabna cjelina koristi za javnu namjenu ako ima ukupnu korisnu površinu veću od 500 m², a od 9. srpnja 2015. veću od 250 m² te svaka druga zgrada koja se gradi, prodaje, iznajmljuje, daje u leasing ili u zakup, odnosno njezina samostalna uporabna cjelina koja se gradi ili prodaje.

Koji su rokovi do kojih zgrade moraju imati energetski certifikat?

 • Nove zgrade prije uporabe odnosno puštanja u pogon moraju imati energetski certifikat izrađen na način kako je propisano Pravilnikom o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju („Narodne novine“ broj 48/14., 150/14., 133/15., 22/16.).
 • Postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju moraju imati važeći energetski certifikat i predan na uvid kupcu prije sklapanja ugovora o prodaji od 1. srpnja 2013. godine.
 • Pojedinačne samostalne uporabne cjeline zgrada koje se iznajmljuju, daju na leasing ili u zakup moraju imati važeći energetski certifikat dostupan na uvid najmoprimcu ili zakupcu, prije sklapanja ugovora o iznajmljivanju, leasingu ili zakupu od 1. siječnja 2016. godine.

Javno izlaganje energetskog certifikata obavezno je za zgrade javne namjene ili samostalne uporabne cjeline zgrada koje se koriste za javnu namjenu u zgradama mješovite namjene: 

 • korisne površine veće od 1000 m2 moraju imati izdan i javno izložen energetski certifikat najkasnije do 31.prosinca 2012.
 • korisne površine veće od 500 m2 moraju imati izdan i javno izložen energetski certifikat najkasnije do 31.prosinca 2013.
 • korisne površine veće od 250 m2 moraju imati izdan i javno izložen energetski certifikat najkasnije do 09. srpnja 2015.

Rok važenja : 10 godina 


Tijekom energetskog pregleda provodimo mjerenje električnih veličina, snimanje vanjske ovojnice i termotehničkog sustava termovizijskom kamerom te druga mjerenja koja su potrebna za utvrđivanje postojećeg stanja.

 


Od 2011. godine stručnjaci iz tvrtke ZaštitaInspekt d.o.o. proveli su više od 200 energetskih pregleda jednostavnih i složenih sustava građevina te projektirali energetske certifikate za iste građevine.

 • Tel: 031 250 510
  Fax: 031 250 515

 • Reisnerova 95a
  31000 Osijek

© Copyright 2020. ZaštitaInspekt d.o.o. Osijek || Pravila i uvjeti || || Developed by Horizont Solutions