ZaštitaInspekt d.o.o. sukladno važećim zakonima, propisima i ovlaštenjima pruža usluge osposobljavanja radnika. Uz pomoć najmodernijih tehnologija, koje pružaju mogućnost vizualne predodžbe zaštite na radu, zaštite od požara te evekuacije i spašavanja, omogućavamo Vam kvalitetnu uslugu.

Teorijski dio osposobljavanja provodi se u skladu s kvalitetnom domaćom i stranom literaturom.

Takvim pristupom nastojimo ostvariti kavalitetu i zanimljivost naših osposobljavanja.

Cilj nam je kvalitetnim osposobljavanjem utjecati na smanjenje nepotrebnih ozljeda na radu te educiranjem radnika povećati njihovu sigurnost na radnom mjestu.

Pružamo uslugu osposobljavanja radnika iz sljedećih područja:

 • Osposobljavanje radnika za rad na siguran način
 • Osposobljavanje poslodavca za rad na siguran način
 • Osposobljavanje ovlaštenika poslodaca za rad na siguran način
 • Osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu
 • Osposobljavanje radnika za provedbu evakuacije i spašavanja
 • Osposobljavanje radnika za zaštitu od požaraOSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN 

Prilikom osposobljavanje polaznik prolazi:
 • TEORETSKI DIO
 • PRAKTIČNI DIO

TEORETSKI DIO - obuhvaća teoretska znanja vezana za ustroj zaštite na radu, opasnosti, mjere zaštite, zaštitna sredstva, statističke podatke, obrađuje aspekte zaštite za radno mjesto na kojem radnik obavlja svoje radne zadatke i sl. 

PRAKTIČNI DIO - radnik stječe praktične vještine za obavljenje radnih zadataka pod nadzorom imenovane osobe od strane poslodavca i sl.OSPOSOBLJAVANJE POSLODAVCA I OVLAŠTENIKA POSLODAVCA ZA ZAŠTITU NA RADU 

Prilikom osposobljavanje polaznik prolazi:
 • TEORETSKI DIO

TEORETSKI DIO - obuhvaća teoretska znanja vezana za ustroj zaštite na radu, opasnosti, mjere zaštite, zaštitna sredstva, statističke podatke, obrađuje aspekte zaštite za radno mjesto na kojem radnik obavlja svoje radne zadatke i sl.OSPOSOBLJAVANJE POVJERENIKA RADNIKA ZA ZAŠTITU NA RADU 

Prilikom osposobljavanje polaznik prolazi:
 • TEORETSKI DIO

TEORETSKI DIO - obuhvaća teoretska znanja vezana za ustroj zaštite na radu, opasnosti, mjere zaštite, zaštitna sredstva, statističke podatke, obrađuje aspekte zaštite za radno mjesto na kojem radnik obavlja svoje radne zadatke i sl.OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA PROVOĐENJE EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA 

Prilikom osposobljavanje radnik prolazi:
 • OPĆI DIO
 • PRAKTIČNI DIO

OPĆI DIO - obuhvaća teoretska znanja vezana za provedbu mjera evakuacije i spašavanja, provođenje preventivnih mjera, sredstva, plan evakuacije i spašavanja i sl. 

PRAKTIČNI DIO - sudjelovanje svih radnika u simulaciji iznenadne krizne situacije i sl. OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA ZAŠTITU OD POŽARA


Prilikom osposobljavanje radnik prolazi:
 • OPĆI DIO
 • PRAKTIČNI DIO

OPĆI DIO - obuhvaća teoretska znanja vezana za ustroj zaštite od požara, opasnosti od požara, preventivne mjere zaštite, zaštitna sredstva, primjeri iz prakse i sl. 

PRAKTIČNI DIO - sudjelovanje radnika u simulaciji gašenja požara vatrogasnim aparatom i sl.              
 • Tel: 031 250 510
  Fax: 031 250 515

 • Reisnerova 95a
  31000 Osijek

© Copyright 2020. ZaštitaInspekt d.o.o. Osijek || Pravila i uvjeti || || Developed by Horizont Solutions