Tvrtka ZaštitaInspekt d.o.o. pruža usluge izrade dokumentacije i elaborata iz područja zaštite na radu:

 • Izrada Procjene rizika iz zaštite na radu
 • Izrada Pravilnika iz zaštite na radu
 • Izrada Plana evakuacije i spašavanja
 • Izrada uputa za rad na siguran način
 • Izrada uputa za rukovanje radnom opremom

Obratite nam se s povjerenjem!


 • Tel: 031 250 510
  Fax: 031 250 515

 • Reisnerova 95a
  31000 Osijek

© Copyright 2020. ZaštitaInspekt d.o.o. Osijek || Pravila i uvjeti || || Developed by Horizont Solutions